Ouderenzorg is de zorg van de toekomst, de branche is volop in beweging

Ouderenzorg is de zorg van de toekomst, de branche is volop in beweging

Het FWG Trendrapport VVT is gepubliceerd! Dit rapport geeft een compleet overzicht van de ontwikkelingen en trends in de (ouderen)zorg. Het rapport heet: #Hoedan? Hoe verhouden bijvoorbeeld de stijgende zorgvraag en de arbeidsmarktkrapte zich tot het streven naar maatwerk en kleinschaligheid? In dit rapport wordt een deel van het antwoord beschreven. ActiZ interviewt Astrid Westerbeek,…

5 Misvattingen over thuiszorg

5 Misvattingen over thuiszorg

Met zo veel misvattingen die er is over thuiszorg, zijn er helaas vele die hier van kunnen profiteren. Bij deze voorzien wij u van een aantal van de meest voorkomende misvattingen in relatie tot de thuiszorg. 1. Thuiszorg is alleen voor de zeer zieken. Een grotere misvatting is dat alleen mensen die lijden aan ernstige…

Iedereen heeft recht op zorg

Iedereen heeft recht op zorg

Iedereen heeft recht op goede en veilige zorg aan huis. De overheid stimuleert al jaren dat ouderen en (langdurig) zieken zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Een verzorgingshuis komt meestal pas in zicht als het echt niet meer gaat. In de praktijk betekent dit dat mensen, voordat ze in het verzorgingshuis komen, vaak al de…

Meer geld voor thuiszorg

Meer geld voor thuiszorg

Er is een nieuwe cao voor medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt waarin onder meer een loonsverhoging van 4 procent per 1 oktober is opgenomen. Vanaf een maand daarvoor stijgen ook de leerlingensalarissen met 10 procent, en de stagevergoedingen met ruim 16 procent. In een gezamenlijke…