5 Misvattingen over thuiszorg

Met zo veel misvattingen die er is over thuiszorg, zijn er helaas vele die hier van kunnen profiteren. Bij deze voorzien wij u van een aantal van de meest voorkomende misvattingen in relatie tot de thuiszorg.

1. Thuiszorg is alleen voor de zeer zieken.
Een grotere misvatting is dat alleen mensen die lijden aan ernstige ziekten thuiszorg kunnen gebruiken. Toch “thuiszorg kan iedereen die elk niveau van hulp nodig hebben ten goede komen”. In relatie tot thuiszorg wordt alle tijd geboden die nodig is, van minimaal vier uur tot 24/7 zorg. Er wordt zo netjes een schema opgesteld omtrent de behoeften van gezinnen. Zelfs kan slechts vier uur zorg ongelooflijk nuttig zijn voor iemand die zelf of puur hulp voor een geliefde nodig heeft.

2. Thuiszorg is alleen voor senioren.
“Thuiszorg” klinkt misschien synoniem met ‘ouderenzorg’. Maar dit is uiteraard niet het geval. Afhankelijk van de verzekering kan de thuiszorg voor elke leeftijd zijn. Een veel voorkomende thuiszorg situatie is bijvoorbeeld voor mensen die hulp nodig hebben na een operatie. Thuiszorg diensten kunnen nuttig zijn voor een scala van behoeften van post-traumatische stress stoornis patiënten tot degenen die extra gezelschap wensen gedurende de dag.

3. Je krijgt betere zorg in een faciliteit.
Een lang gekoesterde overtuiging is dat men betere zorg krijgt in een faciliteit dan van thuiszorgaanbieders. Als het gaat om senior zorg faciliteiten, wordt je net zo goed verzorgd op ieder moment je wordt bezocht. Het is dus per ervaring anders, omdat je bijvoorbeeld vanuit de thuiszorg meer wensen kan aangeven en dus meer wordt gehoord als het gaat om het inrichten van een gewenste schema. In de ervaring vanuit de thuiszorg krijg je dus meer controle in het creëren van een schema en dieet, omdat je een geïndividualiseerd plan opstelt met de verzorger. Het is dus meer een persoonlijke ervaring.

4. Je krijgt geen inspraak in wie je verzorger is.
Bij het werken met een nieuwe cliënt worden uitgebreide zorgplannen gemaakt en een grondige huisbeoordeling uitgevoerd om een persoonlijk zorgplan te maken dat specifiek is voor ieder cliënt, inclusief hun uitdagingen en hoe we kunnen helpen/bijstaan. Het doel is om zorgverleners te matchen met cliënten door persoonlijkheid en activiteiten die nodig zijn.

Een zorgverlener wordt vervolgens geïdentificeerd door de beste match. Mantelzorgintroductie en eerste ontmoetingen werken niet altijd de eerste keer. Daarom vragen we echter feedback van zowel de zorgverlener als de cliënt. Zodra alle informatie is verzameld, nemen we een goed opgeleide beslissing om de zorgverlener te kunnen matchen om zo te voldoen aan de behoeften van de cliënt. Niemand zit ooit “vast” of is verplicht om bij een zorgverlener te blijven, een cliënten heeft veel controle in wie hun verzorgers zijn.

5. Thuiszorg is te duur.
De perceptie dat thuiszorg te duur is, is een van de belangrijkste redenen waarom de meeste mensen er geen gebruik van maken. Wat deze mensen niet weten is dat er verschillende manieren zijn om deze dienst te financieren/vergoeden.

Vaak zijn gezinnen niet bewust van de mogelijkheden die er zijn in het vergoeden van bijvoorbeeld 24/7-uurs zorg. In werkelijkheid maken mensen hier om vaak de keus om iets klein aan te pakken terwijl men eigenlijk een volledigheid nodig heeft. Wij zijn er graag om u bij te staan binnen uw keuzes en te informeren over de mogelijkheden.

error: Content is beschermd !!