OVER ONS

Wie zijn wij

Domestico Zorg is een jonge organisatie met een flexibel team, dat uitgaat van de mogelijkheden en wensen van de cliënt.

Wij zetten ons in voor de cliënten. Wij zijn integer en respectvol bij de zorg voor onze cliënten. In een huiselijke sfeer bespreken wij met u (en uw familie) wat u nodig heeft.
Samen proberen wij in uw behoefte en die van uw familie te voorzien. Als u zelfstandig wilt blijven wonen in uw eigen huis en u heeft daarbij ondersteuning nodig, dan denken wij met u mee.

U krijgt uw eigen contactpersoon waar u alles mee kunt bespreken. Wij verlenen zorg vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), WLZ (Wet Langdurige Zorg) en verzorging en verpleging vanuit de ZVW (Zorgverzekeringswet).

De zorgverleners van Domestico Zorg verlenen thuiszorg met liefde en aandacht. Wij vinden een goede band en klik tussen u en de zorgverlener daarbij belangrijk.
Cliëntgerichte zorg met vaste gezichten.

Niemand hoeft alleen te staan, op welk
moment of in welke situatie dan ook

- Domestico Zorg BV

Missie en Visie

Onze missie is dat wij streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor iedere cliënt ongeacht zijn/haar ziektebeeld. Dit willen wij bereiken door korte lijnen te hebben met onze cliënten, vaste zorgverleners naar keuze van de cliënt, luisteren naar de wens van de cliënt.

Waarom kiezen voor Domestico Zorg?

Kwalitatief

Betrouwbaar

Zorgzaam

Vriendelijk

error: Content is beschermd !!