Palliatieve thuiszorg

De verpleegkundige palliatieve zorg is gespecialiseerd in de verzorging voor mensen in de palliatieve levensfase.
Palliatieve zorg begint wanneer genezing niet meer mogelijk is. Er is aandacht voor uw lichamelijke, sociale en psychische situatie. Palliatieve zorg kan een langere of korte tijd duren.

De verpleegkundige vraagt een uitvoeringsverzoek voor specialistische handelingen aan indien nodig.

Vraag een indicatie aan

Om in aanmerking te komen voor verpleging en verzorging bij Domestico Thuiszorg heeft u een indicatie nodig.
Deze indicatie wordt aangevraagd door één van onze wijkverpleegkundige en is op basis van PGB of Niet gecontracteerde zorg.

Stuur een e-mail naar info@domestico-zorg.com
of bel ons: Kantoor 06-16028216 / Team-telefoon 06-27542826

De verpleegkundige ondersteund u thuis als u verpleging nodig heeft. Dit kan zijn bij ouderdom, na een ongeval of bij een ernstige ziekte.
De verpleegkundige helpt bij het verzorgen, het toedienen van zuurstof, wondzorg, controle lichaamsfuncties en het toedienen van medicijnen.

error: Content is beschermd !!