Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers worden ondersteund en zo nodig worden er taken over genomen, zodat de mantelzorger tot rust kan komen om zijn dierbare te kunnen blijven ondersteunen. Ook voor emotionele begeleiding kunnen mantelzorgers bij ons terecht. We ondersteunen bij palliatieve terminale zorg van uw naasten.

Vraag een indicatie aan

Om in aanmerking te komen voor verpleging en verzorging bij Domestico Thuiszorg heeft u een indicatie nodig.
Deze indicatie wordt aangevraagd door één van onze wijkverpleegkundige en is op basis van PGB of Niet gecontracteerde zorg.

Stuur een e-mail naar info@domestico-zorg.com
of bel ons: Kantoor 06-16028216 / Team-telefoon 06-27542826

De verpleegkundige ondersteund u thuis als u verpleging nodig heeft. Dit kan zijn bij ouderdom, na een ongeval of bij een ernstige ziekte.
De verpleegkundige helpt bij het verzorgen, het toedienen van zuurstof, wondzorg, controle lichaamsfuncties en het toedienen van medicijnen.

error: Content is beschermd !!