5 Misvattingen over thuiszorg

5 Misvattingen over thuiszorg

Met zo veel misvattingen die er is over thuiszorg, zijn er helaas vele die hier van kunnen profiteren. Bij deze voorzien wij u van een aantal van de meest voorkomende misvattingen in relatie tot de thuiszorg. 1. Thuiszorg is alleen voor de zeer zieken. Een grotere misvatting is dat alleen mensen die lijden aan ernstige…

Coronazorg in Nederland

Coronazorg in Nederland

Eén overbelast lijntje en de coronazorg in Nederland gaat haperen: dit is de reden Thuiszorg, verpleeghuis, ziekenhuis: de toestroom aan coronapatiënten zet het hele zorgsysteem onder druk. Het hoeft maar op één plek vast te lopen en overal ontstaan problemen. Drie zorgverleners vertellen over hun worstelingen buiten het ziekenhuis. Lees hier het hele artikel.

Iedereen heeft recht op zorg

Iedereen heeft recht op zorg

Iedereen heeft recht op goede en veilige zorg aan huis. De overheid stimuleert al jaren dat ouderen en (langdurig) zieken zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Een verzorgingshuis komt meestal pas in zicht als het echt niet meer gaat. In de praktijk betekent dit dat mensen, voordat ze in het verzorgingshuis komen, vaak al de…

Meer geld voor thuiszorg

Meer geld voor thuiszorg

Er is een nieuwe cao voor medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt waarin onder meer een loonsverhoging van 4 procent per 1 oktober is opgenomen. Vanaf een maand daarvoor stijgen ook de leerlingensalarissen met 10 procent, en de stagevergoedingen met ruim 16 procent. In een gezamenlijke…

Allergies

Chondroitin and glucosamine additions may help too, though it may provide mixed results. Chondroitin sulfate helps to keep cartilage from deteriorating. Glucosamine stimulates cartilage formation and repair. Dr. Barkson says they take at least four weeks to start working, and the supplements just don’t suit everyone. Cancer is known for taking different paths and affecting…

Cancer Care

Treatments for that disease vary, depending on the specific type of cancer a person has diagnosed and its stage. We have the highest recovery rate in the North-East! Cancer is known for taking different paths and affecting various parts of human body. Rest assured that we have both the expertise, skills, manpower and equipment to…

Cardiovascular

When it comes to any heart-related health hazards, our team of professional cardio & vascular experts know what they’re doing. This is true for both heart attacks and… Cancer is known for taking different paths and affecting various parts of human body. Rest assured that we have both the expertise, skills, manpower and equipment to…