Ouderenzorg is de zorg van de toekomst, de branche is volop in beweging

Ouderenzorg is de zorg van de toekomst, de branche is volop in beweging

Het FWG Trendrapport VVT is gepubliceerd! Dit rapport geeft een compleet overzicht van de ontwikkelingen en trends in de (ouderen)zorg. Het rapport heet: #Hoedan? Hoe verhouden bijvoorbeeld de stijgende zorgvraag en de arbeidsmarktkrapte zich tot het streven naar maatwerk en kleinschaligheid? In dit rapport wordt een deel van het antwoord beschreven. ActiZ interviewt Astrid Westerbeek,…

Passende zorg voor ouderen thuis

Passende zorg voor ouderen thuis

Ruim 1,2 miljoen 75-plussers in Nederland woont zelfstandig Een groeiende groep (ruim 1,2 miljoen) 75-plussers in Nederland woont zelfstandig. Onder hen zijn ouderen die kwetsbaar zijn in hun woonsituatie maar (nog) niet in een verpleeghuis willen of kunnen wonen. In veel gevallen gaat het goed. Maar een deel van deze ouderen krijgt geen, te weinig…

Coronazorg in Nederland

Coronazorg in Nederland

Eén overbelast lijntje en de coronazorg in Nederland gaat haperen: dit is de reden Thuiszorg, verpleeghuis, ziekenhuis: de toestroom aan coronapatiënten zet het hele zorgsysteem onder druk. Het hoeft maar op één plek vast te lopen en overal ontstaan problemen. Drie zorgverleners vertellen over hun worstelingen buiten het ziekenhuis. Lees hier het hele artikel.

Iedereen heeft recht op zorg

Iedereen heeft recht op zorg

Iedereen heeft recht op goede en veilige zorg aan huis. De overheid stimuleert al jaren dat ouderen en (langdurig) zieken zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Een verzorgingshuis komt meestal pas in zicht als het echt niet meer gaat. In de praktijk betekent dit dat mensen, voordat ze in het verzorgingshuis komen, vaak al de…

Meer geld voor thuiszorg

Meer geld voor thuiszorg

Er is een nieuwe cao voor medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt waarin onder meer een loonsverhoging van 4 procent per 1 oktober is opgenomen. Vanaf een maand daarvoor stijgen ook de leerlingensalarissen met 10 procent, en de stagevergoedingen met ruim 16 procent. In een gezamenlijke…